memento

Služby badatelům

Kapucínská provinční knihovna (dále KPK) je soukromou knihovnou Řádu menších bratří kapucínů. Práva a povinnosti badatelů jsou vymezeny Badatelským řádem KPK. Každý badatel je povinen seznámit se s ustanoveními badatelského řádu před manipulací s knihovním fondem. Knižní fond KPK je přístupný všem badatelům bez rozdílu, avšak pouze v prezenční formě a po řádném vyplnění badatelského listu a jeho ověření provinčním knihovníkem.
Knihovna je badatelům dostupná po dohodě s provinčním knihovníkem.

Nahlížení do fondu zajistí provinční knihovník. Svazky je nutné si objednat alespoň jeden den předem prostřednictvím formuláře na těchto stránkách nebo telefonicky (731 619 730). Katalog KPK je součástí tohoto webu. Knihy se nesmí vynášet mimo prostory knihovny. Knižní výpůjčky jsou možné jen v mimořádných případech se souhlasem příslušné autority, kterou stanovují Stanovy Kapucínské provinční knihovny. V případě zájmu o nahlížení do fondu pobočky Brno je nutné požádat o připravení knihy měsíc předem. Registrační poplatek je 10 Kč.

Přejít nahoru