kl

služby badatelům          kontakty           z historie             katalog           digitalizace          odkazy
     

Kapucínská provinční knihovna (dále KPK) je soukromou knihovnou řádu Menších bratří kapucínů. Práva a povinnosti badatelů jsou vymezeny Badatelským řádem KPK. Každý badatel je povinen seznámit se s ustanoveními badatelského řádu před manipulací s knihovním fondem. Knižní fond KPK je přístupný všem badatelům bez rozdílu, avšak pouze v prezenční formě a po řádném vyplnění badatelského listu a jeho ověření provinčním knihovníkem.
KNIHOVNA JE OTEVŘENA PRO BADATELSKOU VEŘEJNOST
vždy ve čtvrtek 9:00 - 12:30 a 13:30 - 15:30
V jiné pracovní dny je to možné u dlouhodobějších badatelských záměrů po dohodě s provinčním knihovníkem.

Nahlížení do fondu zajistí provinční knihovník. Svazky je nutné si objednat alespoň jeden den předem prostřednictvím formuláře na těchto stránkách nebo telefonicky (233-103-323); případně lze žádost podat osobně dopoledne a bude vyřízena během polední pauzy. Katalog KPK je součástí tohoto webu. Knihy se nesmí vynášet mimo prostory knihovny. Knižní výpůjčky jsou možné jen v mimořádných případech se souhlasem příslušné autority, kterou stanovují Stanovy Kapucínské provinční knihovny. V případě zájmu o nahlížení do fondu pobočky Brno je nutné požádat o připravení knihy měsíc předem. Registrační poplatek je 10 Kč.

Během hodin pro veřejnost je badatelům k dispozici internetové připojení a stolní počítač s internetovým připojením.