kl

služby badatelům          kontakty           z historie             katalog           digitalizace          odkazy
     

POBOČKA PRAHA - Stručná charakteristika knihovního fondu hradčanské knihovny, včetně  nástinu její historie.

POBOČKA BRNO - Zde naleznete stručnou charakteristiku historického knihovního fondu brněnské knihovny.