kl

služby badatelům          kontakty           z historie             katalog           digitalizace          odkazy
     
Již několik let probíhá digitalizace vzácných tisků a rukopisů z fondů Kapucínské provinční knihovny. V současné době se snažíme, abychom plody této práce mohli zpřístupnit badatelské veřejnosti.